Mé nelehké studium porodní asistence

Porodní asistenci jsem vystudovala na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity.